کمترین: 
990
بیشترین: 
1020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1017
زمان: 
4/23 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 23 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 23 تیر 1397 , 1017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:00","price":992},{"date":"1397/04/23 12:10","price":990},{"date":"1397/04/23 12:20","price":1000},{"date":"1397/04/23 12:40","price":1001},{"date":"1397/04/23 12:50","price":1000},{"date":"1397/04/23 13:10","price":1003},{"date":"1397/04/23 13:30","price":991},{"date":"1397/04/23 13:40","price":994},{"date":"1397/04/23 13:50","price":997},{"date":"1397/04/23 14:00","price":1000},{"date":"1397/04/23 14:10","price":1006},{"date":"1397/04/23 14:30","price":1008},{"date":"1397/04/23 14:40","price":1009},{"date":"1397/04/23 14:50","price":1008},{"date":"1397/04/23 15:00","price":1010},{"date":"1397/04/23 15:10","price":1009},{"date":"1397/04/23 15:20","price":1006},{"date":"1397/04/23 15:30","price":1008},{"date":"1397/04/23 15:40","price":1013},{"date":"1397/04/23 15:50","price":1015},{"date":"1397/04/23 16:20","price":1017},{"date":"1397/04/23 16:30","price":1016},{"date":"1397/04/23 16:40","price":1015},{"date":"1397/04/23 16:50","price":1002},{"date":"1397/04/23 17:10","price":1005},{"date":"1397/04/23 17:30","price":1009},{"date":"1397/04/23 17:40","price":1005},{"date":"1397/04/23 17:50","price":1011},{"date":"1397/04/23 18:20","price":1013},{"date":"1397/04/23 18:30","price":1012},{"date":"1397/04/23 18:40","price":1015},{"date":"1397/04/23 18:50","price":1016},{"date":"1397/04/23 19:00","price":1017},{"date":"1397/04/23 19:10","price":1018},{"date":"1397/04/23 19:20","price":1020},{"date":"1397/04/23 19:30","price":1017},{"date":"1397/04/23 19:50","price":1020},{"date":"1397/04/23 20:00","price":1019},{"date":"1397/04/23 20:20","price":1018},{"date":"1397/04/23 20:30","price":1017},{"date":"1397/04/23 21:00","price":1016},{"date":"1397/04/23 21:20","price":1017}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398