کمترین: 
113
بیشترین: 
116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
116
زمان: 
4/23 18:40
قیمت روپیه هند امروز 23 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 23 تیر 1397 , 116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:00","price":113},{"date":"1397/04/23 12:20","price":114},{"date":"1397/04/23 13:30","price":113},{"date":"1397/04/23 13:50","price":114},{"date":"1397/04/23 14:10","price":115},{"date":"1397/04/23 15:40","price":116},{"date":"1397/04/23 16:50","price":114},{"date":"1397/04/23 17:10","price":115},{"date":"1397/04/23 18:20","price":116},{"date":"1397/04/23 18:30","price":115},{"date":"1397/04/23 18:40","price":116}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398