کمترین: 
672000
بیشترین: 
702000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
702000
زمان: 
4/23 16:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 23 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 تیر 1397 , 702000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:00","price":672000},{"date":"1397/04/23 13:18","price":682000},{"date":"1397/04/23 13:24","price":679500},{"date":"1397/04/23 13:36","price":677000},{"date":"1397/04/23 14:36","price":682000},{"date":"1397/04/23 16:36","price":702000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398