کمترین: 
670000
بیشترین: 
700000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
700000
زمان: 
4/23 16:36
قیمت ربع سکه امروز 23 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 23 تیر 1397 , 700000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:00","price":670000},{"date":"1397/04/23 13:18","price":680000},{"date":"1397/04/23 13:24","price":677500},{"date":"1397/04/23 13:36","price":675000},{"date":"1397/04/23 14:36","price":680000},{"date":"1397/04/23 16:36","price":700000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398