کمترین: 
124
بیشترین: 
128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
127
زمان: 
4/23 18:20
قیمت روبل روسیه امروز 23 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 تیر 1397 , 127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 11:50","price":124},{"date":"1397/04/23 12:20","price":125},{"date":"1397/04/23 13:30","price":124},{"date":"1397/04/23 13:50","price":125},{"date":"1397/04/23 14:10","price":126},{"date":"1397/04/23 15:40","price":127},{"date":"1397/04/23 16:20","price":128},{"date":"1397/04/23 16:30","price":127},{"date":"1397/04/23 16:40","price":126},{"date":"1397/04/23 16:50","price":125},{"date":"1397/04/23 17:00","price":126},{"date":"1397/04/23 18:20","price":127}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398