کمترین: 
107
بیشترین: 
110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109
زمان: 
4/23 21:20
قیمت افغانی امروز 23 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 تیر 1397 , 109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 11:40","price":108},{"date":"1397/04/23 11:50","price":107},{"date":"1397/04/23 12:20","price":108},{"date":"1397/04/23 13:30","price":107},{"date":"1397/04/23 14:00","price":108},{"date":"1397/04/23 14:30","price":109},{"date":"1397/04/23 15:50","price":110},{"date":"1397/04/23 16:10","price":109},{"date":"1397/04/23 16:20","price":110},{"date":"1397/04/23 16:50","price":108},{"date":"1397/04/23 17:30","price":109},{"date":"1397/04/23 18:40","price":110},{"date":"1397/04/23 21:20","price":109}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398