کمترین: 
233
بیشترین: 
240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
238
زمان: 
4/23 21:20
قیمت بات تایلند امروز 23 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 تیر 1397 , 238 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":234},{"date":"1397/04/23 11:40","price":235},{"date":"1397/04/23 11:50","price":234},{"date":"1397/04/23 12:00","price":233},{"date":"1397/04/23 12:10","price":234},{"date":"1397/04/23 12:20","price":235},{"date":"1397/04/23 13:10","price":236},{"date":"1397/04/23 13:30","price":234},{"date":"1397/04/23 13:40","price":233},{"date":"1397/04/23 13:50","price":235},{"date":"1397/04/23 14:10","price":237},{"date":"1397/04/23 15:40","price":238},{"date":"1397/04/23 15:50","price":239},{"date":"1397/04/23 16:20","price":240},{"date":"1397/04/23 16:30","price":238},{"date":"1397/04/23 16:40","price":237},{"date":"1397/04/23 16:50","price":236},{"date":"1397/04/23 17:00","price":237},{"date":"1397/04/23 17:10","price":236},{"date":"1397/04/23 17:20","price":237},{"date":"1397/04/23 17:50","price":238},{"date":"1397/04/23 18:40","price":239},{"date":"1397/04/23 19:00","price":238},{"date":"1397/04/23 19:10","price":239},{"date":"1397/04/23 19:50","price":240},{"date":"1397/04/23 20:20","price":239},{"date":"1397/04/23 21:20","price":238}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398