کمترین: 
1920
بیشترین: 
1977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1971
زمان: 
4/23 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 تیر 1397 , 1971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":1931},{"date":"1397/04/23 12:00","price":1923},{"date":"1397/04/23 12:10","price":1920},{"date":"1397/04/23 12:20","price":1938},{"date":"1397/04/23 12:40","price":1939},{"date":"1397/04/23 12:50","price":1938},{"date":"1397/04/23 13:00","price":1939},{"date":"1397/04/23 13:10","price":1943},{"date":"1397/04/23 13:30","price":1922},{"date":"1397/04/23 13:40","price":1923},{"date":"1397/04/23 13:50","price":1932},{"date":"1397/04/23 14:00","price":1939},{"date":"1397/04/23 14:10","price":1953},{"date":"1397/04/23 14:40","price":1955},{"date":"1397/04/23 14:50","price":1954},{"date":"1397/04/23 15:00","price":1958},{"date":"1397/04/23 15:10","price":1956},{"date":"1397/04/23 15:20","price":1949},{"date":"1397/04/23 15:30","price":1954},{"date":"1397/04/23 15:40","price":1963},{"date":"1397/04/23 15:50","price":1968},{"date":"1397/04/23 16:10","price":1967},{"date":"1397/04/23 16:20","price":1972},{"date":"1397/04/23 16:30","price":1970},{"date":"1397/04/23 16:40","price":1968},{"date":"1397/04/23 16:50","price":1943},{"date":"1397/04/23 17:10","price":1949},{"date":"1397/04/23 17:30","price":1956},{"date":"1397/04/23 17:40","price":1948},{"date":"1397/04/23 17:50","price":1960},{"date":"1397/04/23 18:20","price":1963},{"date":"1397/04/23 18:30","price":1961},{"date":"1397/04/23 18:40","price":1968},{"date":"1397/04/23 18:50","price":1970},{"date":"1397/04/23 19:00","price":1972},{"date":"1397/04/23 19:10","price":1974},{"date":"1397/04/23 19:20","price":1977},{"date":"1397/04/23 19:30","price":1971},{"date":"1397/04/23 19:50","price":1977},{"date":"1397/04/23 20:00","price":1975},{"date":"1397/04/23 20:20","price":1974},{"date":"1397/04/23 20:30","price":1971},{"date":"1397/04/23 21:00","price":1970},{"date":"1397/04/23 21:20","price":1971}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398