کمترین: 
5698
بیشترین: 
5869
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5849
زمان: 
4/23 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 تیر 1397 , 5849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":5730},{"date":"1397/04/23 12:00","price":5709},{"date":"1397/04/23 12:10","price":5698},{"date":"1397/04/23 12:20","price":5751},{"date":"1397/04/23 12:40","price":5755},{"date":"1397/04/23 12:50","price":5751},{"date":"1397/04/23 13:00","price":5755},{"date":"1397/04/23 13:10","price":5768},{"date":"1397/04/23 13:30","price":5704},{"date":"1397/04/23 13:40","price":5708},{"date":"1397/04/23 13:50","price":5734},{"date":"1397/04/23 14:00","price":5756},{"date":"1397/04/23 14:10","price":5797},{"date":"1397/04/23 14:40","price":5804},{"date":"1397/04/23 14:50","price":5800},{"date":"1397/04/23 15:00","price":5811},{"date":"1397/04/23 15:10","price":5807},{"date":"1397/04/23 15:20","price":5784},{"date":"1397/04/23 15:30","price":5800},{"date":"1397/04/23 15:40","price":5826},{"date":"1397/04/23 15:50","price":5842},{"date":"1397/04/23 16:10","price":5838},{"date":"1397/04/23 16:20","price":5853},{"date":"1397/04/23 16:30","price":5846},{"date":"1397/04/23 16:40","price":5842},{"date":"1397/04/23 16:50","price":5767},{"date":"1397/04/23 17:10","price":5784},{"date":"1397/04/23 17:30","price":5805},{"date":"1397/04/23 17:40","price":5781},{"date":"1397/04/23 17:50","price":5817},{"date":"1397/04/23 18:20","price":5827},{"date":"1397/04/23 18:30","price":5821},{"date":"1397/04/23 18:40","price":5842},{"date":"1397/04/23 18:50","price":5848},{"date":"1397/04/23 19:00","price":5852},{"date":"1397/04/23 19:10","price":5859},{"date":"1397/04/23 19:20","price":5869},{"date":"1397/04/23 19:30","price":5849},{"date":"1397/04/23 19:50","price":5863},{"date":"1397/04/23 20:20","price":5859},{"date":"1397/04/23 20:30","price":5849},{"date":"1397/04/23 21:00","price":5847},{"date":"1397/04/23 21:20","price":5849}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398