کمترین: 
5263
بیشترین: 
5421
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5402
زمان: 
4/23 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 23 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 23 تیر 1397 , 5402 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":5293},{"date":"1397/04/23 12:00","price":5273},{"date":"1397/04/23 12:10","price":5263},{"date":"1397/04/23 12:20","price":5312},{"date":"1397/04/23 12:40","price":5316},{"date":"1397/04/23 12:50","price":5312},{"date":"1397/04/23 13:00","price":5316},{"date":"1397/04/23 13:10","price":5328},{"date":"1397/04/23 13:30","price":5268},{"date":"1397/04/23 13:40","price":5272},{"date":"1397/04/23 13:50","price":5297},{"date":"1397/04/23 14:00","price":5316},{"date":"1397/04/23 14:10","price":5355},{"date":"1397/04/23 14:40","price":5361},{"date":"1397/04/23 14:50","price":5358},{"date":"1397/04/23 15:00","price":5368},{"date":"1397/04/23 15:10","price":5364},{"date":"1397/04/23 15:20","price":5343},{"date":"1397/04/23 15:30","price":5358},{"date":"1397/04/23 15:40","price":5381},{"date":"1397/04/23 15:50","price":5396},{"date":"1397/04/23 16:10","price":5393},{"date":"1397/04/23 16:20","price":5406},{"date":"1397/04/23 16:30","price":5400},{"date":"1397/04/23 16:40","price":5396},{"date":"1397/04/23 16:50","price":5327},{"date":"1397/04/23 17:10","price":5343},{"date":"1397/04/23 17:30","price":5362},{"date":"1397/04/23 17:40","price":5340},{"date":"1397/04/23 17:50","price":5373},{"date":"1397/04/23 18:20","price":5383},{"date":"1397/04/23 18:30","price":5377},{"date":"1397/04/23 18:40","price":5396},{"date":"1397/04/23 18:50","price":5402},{"date":"1397/04/23 19:00","price":5406},{"date":"1397/04/23 19:10","price":5412},{"date":"1397/04/23 19:20","price":5421},{"date":"1397/04/23 19:30","price":5402},{"date":"1397/04/23 19:50","price":5421},{"date":"1397/04/23 20:00","price":5416},{"date":"1397/04/23 20:20","price":5412},{"date":"1397/04/23 20:30","price":5402},{"date":"1397/04/23 21:00","price":5401},{"date":"1397/04/23 21:20","price":5402}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398