کمترین: 
5773
بیشترین: 
5947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5926
زمان: 
4/23 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 23 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 23 تیر 1397 , 5926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":5806},{"date":"1397/04/23 12:00","price":5784},{"date":"1397/04/23 12:10","price":5773},{"date":"1397/04/23 12:20","price":5827},{"date":"1397/04/23 12:40","price":5833},{"date":"1397/04/23 12:50","price":5827},{"date":"1397/04/23 13:00","price":5831},{"date":"1397/04/23 13:10","price":5844},{"date":"1397/04/23 13:30","price":5779},{"date":"1397/04/23 13:40","price":5794},{"date":"1397/04/23 13:50","price":5810},{"date":"1397/04/23 14:00","price":5817},{"date":"1397/04/23 14:10","price":5864},{"date":"1397/04/23 14:30","price":5874},{"date":"1397/04/23 14:40","price":5881},{"date":"1397/04/23 14:50","price":5877},{"date":"1397/04/23 15:00","price":5888},{"date":"1397/04/23 15:10","price":5884},{"date":"1397/04/23 15:20","price":5861},{"date":"1397/04/23 15:30","price":5877},{"date":"1397/04/23 15:40","price":5903},{"date":"1397/04/23 15:50","price":5919},{"date":"1397/04/23 16:10","price":5916},{"date":"1397/04/23 16:20","price":5931},{"date":"1397/04/23 16:30","price":5924},{"date":"1397/04/23 16:40","price":5919},{"date":"1397/04/23 16:50","price":5844},{"date":"1397/04/23 17:10","price":5861},{"date":"1397/04/23 17:30","price":5882},{"date":"1397/04/23 17:40","price":5858},{"date":"1397/04/23 17:50","price":5894},{"date":"1397/04/23 18:20","price":5905},{"date":"1397/04/23 18:30","price":5898},{"date":"1397/04/23 18:40","price":5919},{"date":"1397/04/23 18:50","price":5925},{"date":"1397/04/23 19:00","price":5930},{"date":"1397/04/23 19:10","price":5936},{"date":"1397/04/23 19:20","price":5947},{"date":"1397/04/23 19:30","price":5926},{"date":"1397/04/23 19:50","price":5947},{"date":"1397/04/23 20:00","price":5941},{"date":"1397/04/23 20:20","price":5936},{"date":"1397/04/23 20:30","price":5926},{"date":"1397/04/23 20:40","price":5931},{"date":"1397/04/23 20:50","price":5926},{"date":"1397/04/23 21:00","price":5925},{"date":"1397/04/23 21:20","price":5926}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398