کمترین: 
5913
بیشترین: 
6091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6070
زمان: 
4/23 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 23 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 تیر 1397 , 6070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 10:20","price":5947},{"date":"1397/04/23 12:00","price":5925},{"date":"1397/04/23 12:10","price":5913},{"date":"1397/04/23 12:20","price":5969},{"date":"1397/04/23 12:40","price":5975},{"date":"1397/04/23 12:50","price":5969},{"date":"1397/04/23 13:00","price":5972},{"date":"1397/04/23 13:10","price":5986},{"date":"1397/04/23 13:30","price":5919},{"date":"1397/04/23 13:40","price":5934},{"date":"1397/04/23 13:50","price":5951},{"date":"1397/04/23 14:00","price":5958},{"date":"1397/04/23 14:10","price":6006},{"date":"1397/04/23 14:30","price":6017},{"date":"1397/04/23 14:40","price":6023},{"date":"1397/04/23 14:50","price":6020},{"date":"1397/04/23 15:00","price":6031},{"date":"1397/04/23 15:10","price":6026},{"date":"1397/04/23 15:20","price":6003},{"date":"1397/04/23 15:30","price":6020},{"date":"1397/04/23 15:40","price":6046},{"date":"1397/04/23 15:50","price":6063},{"date":"1397/04/23 16:10","price":6059},{"date":"1397/04/23 16:20","price":6074},{"date":"1397/04/23 16:30","price":6067},{"date":"1397/04/23 16:40","price":6063},{"date":"1397/04/23 16:50","price":5985},{"date":"1397/04/23 17:10","price":6003},{"date":"1397/04/23 17:30","price":6024},{"date":"1397/04/23 17:40","price":6000},{"date":"1397/04/23 17:50","price":6037},{"date":"1397/04/23 18:20","price":6048},{"date":"1397/04/23 18:30","price":6041},{"date":"1397/04/23 18:40","price":6063},{"date":"1397/04/23 18:50","price":6069},{"date":"1397/04/23 19:00","price":6074},{"date":"1397/04/23 19:10","price":6080},{"date":"1397/04/23 19:20","price":6091},{"date":"1397/04/23 19:30","price":6070},{"date":"1397/04/23 19:50","price":6091},{"date":"1397/04/23 20:00","price":6085},{"date":"1397/04/23 20:20","price":6080},{"date":"1397/04/23 20:30","price":6070},{"date":"1397/04/23 20:40","price":6074},{"date":"1397/04/23 20:50","price":6070},{"date":"1397/04/23 21:00","price":6068},{"date":"1397/04/23 21:20","price":6070}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398