کمترین: 
108916
بیشترین: 
109543
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108916.0
زمان: 
4/23 15:50
قیمت شاخص بورس امروز 23 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 تیر 1397 , 108916.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:50","price":109543.0},{"date":"1397/04/23 12:50","price":109026.0},{"date":"1397/04/23 15:50","price":108916.0}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398