کمترین: 
2545.3
بیشترین: 
2545.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2545.3
زمان: 
4/23 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 23 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 تیر 1397 , 2545.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":2545.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398