کمترین: 
12987.4
بیشترین: 
12987.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12987.4
زمان: 
4/23 09:20
قیمت بات تایلند امروز 23 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 تیر 1397 , 12987.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":12987.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398