کمترین: 
363.4
بیشترین: 
363.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
363.4
زمان: 
4/23 09:20
قیمت دینار عراق امروز 23 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 تیر 1397 , 363.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":363.4}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398