کمترین: 
11253.7
بیشترین: 
11253.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11253.7
زمان: 
4/23 09:20
قیمت ریال عمان امروز 23 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 تیر 1397 , 11253.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":11253.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398