کمترین: 
1188.8
بیشترین: 
1188.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1188.8
زمان: 
4/23 09:20
قیمت ریال قطر امروز 23 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 تیر 1397 , 1188.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":1188.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398