کمترین: 
1153.9
بیشترین: 
1153.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.9
زمان: 
4/23 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 23 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 تیر 1397 , 1153.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":1153.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398