کمترین: 
14274.6
بیشترین: 
14274.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14274.6
زمان: 
4/23 09:20
قیمت دینار کویت امروز 23 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 تیر 1397 , 14274.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":14274.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398