کمترین: 
533.2
بیشترین: 
533.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
533.2
زمان: 
4/23 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 23 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 تیر 1397 , 533.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":533.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398