کمترین: 
487.1
بیشترین: 
487.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
487.1
زمان: 
4/23 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 23 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 تیر 1397 , 487.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":487.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398