کمترین: 
59.9
بیشترین: 
59.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.9
زمان: 
4/23 09:20
قیمت افغانی امروز 23 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 تیر 1397 , 59.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":59.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398