کمترین: 
4319.8
بیشترین: 
4319.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4319.8
زمان: 
4/23 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 تیر 1397 , 4319.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":4319.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398