کمترین: 
3851
بیشترین: 
3851
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3851
زمان: 
4/23 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 23 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 تیر 1397 , 3851 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":3851}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398