کمترین: 
892.5
بیشترین: 
892.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
892.5
زمان: 
4/23 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 23 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 تیر 1397 , 892.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":892.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398