کمترین: 
5726.1
بیشترین: 
5726.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5726.1
زمان: 
4/23 09:20
قیمت پوند امروز 23 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 23 تیر 1397 , 5726.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":5726.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398