کمترین: 
5056.6
بیشترین: 
5056.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5056.6
زمان: 
4/23 09:20
قیمت یورو امروز 23 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 23 تیر 1397 , 5056.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 09:20","price":5056.6}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398