کمترین: 
431.88
بیشترین: 
437.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
435.68
زمان: 
4/23 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 تیر 1397 , 435.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 01:00","price":433.95},{"date":"1397/04/23 04:00","price":433.24},{"date":"1397/04/23 07:00","price":436.21},{"date":"1397/04/23 10:00","price":434.62},{"date":"1397/04/23 13:00","price":433.88},{"date":"1397/04/23 16:00","price":431.88},{"date":"1397/04/23 17:00","price":434.85},{"date":"1397/04/23 19:00","price":435.2},{"date":"1397/04/23 20:00","price":436.88},{"date":"1397/04/23 22:00","price":437.18},{"date":"1397/04/23 23:00","price":435.68}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398