کمترین: 
6190
بیشترین: 
6259.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6232.4
زمان: 
4/23 23:30
قیمت بیت کوین امروز 23 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 تیر 1397 , 6232.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 01:00","price":6190},{"date":"1397/04/23 04:00","price":6192.9},{"date":"1397/04/23 07:00","price":6235.9},{"date":"1397/04/23 10:00","price":6219.1},{"date":"1397/04/23 13:00","price":6215.1},{"date":"1397/04/23 13:30","price":6213.8},{"date":"1397/04/23 16:00","price":6206.1},{"date":"1397/04/23 16:30","price":6227.6},{"date":"1397/04/23 17:30","price":6234.1},{"date":"1397/04/23 19:00","price":6235.8},{"date":"1397/04/23 19:30","price":6237.1},{"date":"1397/04/23 20:30","price":6240.6},{"date":"1397/04/23 22:00","price":6259.1},{"date":"1397/04/23 22:30","price":6257.4},{"date":"1397/04/23 23:30","price":6232.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398