کمترین: 
1241.58
بیشترین: 
1241.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1241.61
زمان: 
4/23 04:00
قیمت اونس طلا امروز 23 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 23 تیر 1397 , 1241.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 01:00","price":1241.58},{"date":"1397/04/23 04:00","price":1241.61}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398