کمترین: 
2.755
بیشترین: 
2.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.758
زمان: 
4/23 01:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 تیر 1397 , 2.758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 00:32","price":2.755},{"date":"1397/04/23 01:00","price":2.76},{"date":"1397/04/23 01:32","price":2.758}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398