کمترین: 
2.0965
بیشترین: 
2.1025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0965
زمان: 
4/23 02:00
قیمت بنزین امروز 23 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 23 تیر 1397 , 2.0965 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 00:00","price":2.1025},{"date":"1397/04/23 00:32","price":2.1018},{"date":"1397/04/23 01:00","price":2.0995},{"date":"1397/04/23 01:32","price":2.0975},{"date":"1397/04/23 02:00","price":2.0965}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398