کمترین: 
651.63
بیشترین: 
652.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
651.63
زمان: 
4/23 01:00
قیمت گازوئیل امروز 23 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 تیر 1397 , 651.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 00:00","price":652.13},{"date":"1397/04/23 01:00","price":651.63}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398