کمترین: 
74.83
بیشترین: 
75.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.86
زمان: 
4/23 02:00
قیمت نفت برنت امروز 23 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 تیر 1397 , 74.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 00:00","price":75.08},{"date":"1397/04/23 00:32","price":75.07},{"date":"1397/04/23 01:00","price":74.94},{"date":"1397/04/23 01:32","price":74.83},{"date":"1397/04/23 02:00","price":74.86}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398