کمترین: 
72.15
بیشترین: 
72.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.15
زمان: 
4/22 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 تیر 1397 , 72.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 17:32","price":72.15}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398