کمترین: 
1035000
بیشترین: 
1040200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1037600
زمان: 
4/22 22:15
قیمت طلای متفرقه امروز 22 تیر 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 22 تیر 1397 , 1037600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 12:45","price":1037000},{"date":"1397/04/22 12:55","price":1038100},{"date":"1397/04/22 13:05","price":1037600},{"date":"1397/04/22 13:15","price":1038600},{"date":"1397/04/22 13:35","price":1037000},{"date":"1397/04/22 14:45","price":1038100},{"date":"1397/04/22 14:55","price":1037000},{"date":"1397/04/22 15:10","price":1038100},{"date":"1397/04/22 16:35","price":1037600},{"date":"1397/04/22 16:55","price":1035500},{"date":"1397/04/22 17:25","price":1035000},{"date":"1397/04/22 18:25","price":1036000},{"date":"1397/04/22 18:35","price":1035000},{"date":"1397/04/22 19:25","price":1035500},{"date":"1397/04/22 19:45","price":1036500},{"date":"1397/04/22 20:15","price":1037000},{"date":"1397/04/22 20:25","price":1038600},{"date":"1397/04/22 20:35","price":1038100},{"date":"1397/04/22 20:45","price":1039100},{"date":"1397/04/22 21:05","price":1039700},{"date":"1397/04/22 21:15","price":1040200},{"date":"1397/04/22 21:35","price":1039700},{"date":"1397/04/22 21:45","price":1039100},{"date":"1397/04/22 21:55","price":1038600},{"date":"1397/04/22 22:05","price":1038100},{"date":"1397/04/22 22:15","price":1037600}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398