کمترین: 
2699000
بیشترین: 
2716000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2706000
زمان: 
4/22 21:06
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 22 تیر 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 22 تیر 1397 , 2706000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 12:36","price":2716000},{"date":"1397/04/22 13:00","price":2714000},{"date":"1397/04/22 13:18","price":2716000},{"date":"1397/04/22 13:36","price":2704500},{"date":"1397/04/22 14:06","price":2705000},{"date":"1397/04/22 14:30","price":2707000},{"date":"1397/04/22 14:36","price":2708000},{"date":"1397/04/22 15:24","price":2709500},{"date":"1397/04/22 15:30","price":2711000},{"date":"1397/04/22 15:36","price":2712000},{"date":"1397/04/22 16:06","price":2713500},{"date":"1397/04/22 16:30","price":2716000},{"date":"1397/04/22 17:00","price":2708500},{"date":"1397/04/22 17:30","price":2707500},{"date":"1397/04/22 17:54","price":2699000},{"date":"1397/04/22 19:30","price":2700000},{"date":"1397/04/22 19:48","price":2701000},{"date":"1397/04/22 21:06","price":2706000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398