کمترین: 
2693000
بیشترین: 
2710000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2700000
زمان: 
4/22 21:06
قیمت سکه امامی امروز 22 تیر 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 22 تیر 1397 , 2700000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 12:36","price":2710000},{"date":"1397/04/22 13:00","price":2708000},{"date":"1397/04/22 13:18","price":2710000},{"date":"1397/04/22 13:36","price":2698500},{"date":"1397/04/22 14:06","price":2699000},{"date":"1397/04/22 14:30","price":2701000},{"date":"1397/04/22 14:36","price":2702000},{"date":"1397/04/22 15:24","price":2703500},{"date":"1397/04/22 15:30","price":2705000},{"date":"1397/04/22 15:36","price":2706000},{"date":"1397/04/22 16:06","price":2707500},{"date":"1397/04/22 16:30","price":2710000},{"date":"1397/04/22 17:00","price":2702500},{"date":"1397/04/22 17:30","price":2701500},{"date":"1397/04/22 17:54","price":2693000},{"date":"1397/04/22 19:30","price":2694000},{"date":"1397/04/22 19:48","price":2695000},{"date":"1397/04/22 21:06","price":2700000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398