کمترین: 
427
بیشترین: 
441.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
440.8
زمان: 
4/22 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 تیر 1397 , 440.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 01:00","price":431.98},{"date":"1397/04/22 04:00","price":427},{"date":"1397/04/22 07:00","price":437.53},{"date":"1397/04/22 10:00","price":436.97},{"date":"1397/04/22 13:00","price":436.5},{"date":"1397/04/22 13:30","price":439},{"date":"1397/04/22 14:30","price":437},{"date":"1397/04/22 16:00","price":439.1},{"date":"1397/04/22 19:00","price":438.15},{"date":"1397/04/22 20:00","price":441.86},{"date":"1397/04/22 22:00","price":440.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398