کمترین: 
1240.9
بیشترین: 
1247.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1241.51
زمان: 
4/22 22:30
قیمت اونس طلا امروز 22 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 تیر 1397 , 1241.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 01:00","price":1246.80},{"date":"1397/04/22 01:30","price":1247.01},{"date":"1397/04/22 04:00","price":1246.45},{"date":"1397/04/22 07:00","price":1246.80},{"date":"1397/04/22 07:30","price":1247.31},{"date":"1397/04/22 08:00","price":1247.12},{"date":"1397/04/22 10:00","price":1245.06},{"date":"1397/04/22 13:00","price":1244.93},{"date":"1397/04/22 13:30","price":1241.66},{"date":"1397/04/22 16:00","price":1241.49},{"date":"1397/04/22 19:00","price":1240.90},{"date":"1397/04/22 19:30","price":1242.60},{"date":"1397/04/22 22:00","price":1242.21},{"date":"1397/04/22 22:30","price":1241.51}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398