کمترین: 
6144.1
بیشترین: 
6265
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6258.5
زمان: 
4/22 22:00
قیمت بیت کوین امروز 22 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 تیر 1397 , 6258.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/22 01:00","price":6174.9},{"date":"1397/04/22 04:00","price":6144.1},{"date":"1397/04/22 07:00","price":6237},{"date":"1397/04/22 07:30","price":6244},{"date":"1397/04/22 10:00","price":6246.5},{"date":"1397/04/22 10:30","price":6249.1},{"date":"1397/04/22 13:00","price":6251.1},{"date":"1397/04/22 14:00","price":6234.9},{"date":"1397/04/22 14:30","price":6237.6},{"date":"1397/04/22 16:00","price":6235.1},{"date":"1397/04/22 19:00","price":6240},{"date":"1397/04/22 19:30","price":6244.6},{"date":"1397/04/22 20:30","price":6265},{"date":"1397/04/22 22:00","price":6258.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398