کمترین: 
74.4
بیشترین: 
74.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.4
زمان: 
4/21 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 21 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 تیر 1397 , 74.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 17:32","price":74.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398