کمترین: 
2570000
بیشترین: 
2570000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2570000
زمان: 
4/21 13:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 21 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 تیر 1397 , 2570000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 13:48","price":2570000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398