کمترین: 
672000
بیشترین: 
677000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
677000
زمان: 
4/21 14:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 21 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 تیر 1397 , 677000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:54","price":677000},{"date":"1397/04/21 12:06","price":672000},{"date":"1397/04/21 13:48","price":674500},{"date":"1397/04/21 14:36","price":677000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398