کمترین: 
1313000
بیشترین: 
1318000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1318000
زمان: 
4/21 14:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 تیر 1397 , 1318000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:54","price":1315500},{"date":"1397/04/21 12:06","price":1313000},{"date":"1397/04/21 13:48","price":1315500},{"date":"1397/04/21 14:36","price":1318000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399