کمترین: 
670000
بیشترین: 
675000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
675000
زمان: 
4/21 14:36
قیمت ربع سکه امروز 21 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 21 تیر 1397 , 675000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:54","price":675000},{"date":"1397/04/21 12:06","price":670000},{"date":"1397/04/21 13:48","price":672500},{"date":"1397/04/21 14:36","price":675000}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398