کمترین: 
1310000
بیشترین: 
1315000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1315000
زمان: 
4/21 14:36
قیمت نیم سکه امروز 21 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 تیر 1397 , 1315000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:54","price":1312500},{"date":"1397/04/21 12:06","price":1310000},{"date":"1397/04/21 13:48","price":1312500},{"date":"1397/04/21 14:36","price":1315000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398