کمترین: 
14
بیشترین: 
15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/21 13:30
قیمت لیر سوریه امروز 21 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 21 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:50","price":14},{"date":"1397/04/21 12:10","price":15},{"date":"1397/04/21 12:30","price":14},{"date":"1397/04/21 13:30","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398