کمترین: 
6.3
بیشترین: 
6.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.4
زمان: 
4/21 16:00
قیمت دینار عراق امروز 21 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 تیر 1397 , 6.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:20","price":6.3},{"date":"1397/04/21 12:20","price":6.4},{"date":"1397/04/21 12:30","price":6.3},{"date":"1397/04/21 13:40","price":6.4},{"date":"1397/04/21 14:10","price":6.5},{"date":"1397/04/21 14:30","price":6.4},{"date":"1397/04/21 14:40","price":6.5},{"date":"1397/04/21 15:00","price":6.4},{"date":"1397/04/21 15:40","price":6.3},{"date":"1397/04/21 16:00","price":6.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398